Investerare har mer arbete att göra för att säkerställa framgången för Web3: PBW2023

Investerare måste ta ett större ansvar för att säkerställa framgången för Web3-startups. Det blev tydligt när en grupp professionella deltog på Paris Blockchain Week 2023 för att diskutera hur Web3 förändrar spelet för startups och investerare. Denna nya paradigm bryter med traditionella affärsmodeller och ger möjligheter för startups och investerare att ta del av en ny marknad.

Under paneldiskussionen ”Krypto, kultur och kapital: Hur Web3 förändrar spelet för startups och investerare” diskuterade gruppen hur Web3-startups skiljer sig från Web2-startups och hur de olika kulturerna som finns i dem formar och påverkar deras olika ekosystem.

Laurenz Apiarius, grundare och managing partner för Blockwall Digital och Blockwall Capital, erkände de fantastiska milstolparna som uppnåtts av Web3-entreprenörer, men noterade att det har både goda och dåliga effekter på branschen. Han förklarade att det finns entreprenörer som tar fördel av Web3-berättelsen, med vetskap om att det finns investerare som överbetalar i värdering baserat på en futuristisk tro på vad som kan hända, men som sedan inte kan leverera på sina löften. Detta leder till att investerare förlorar pengar i processen.

I ljuset av investerarnas roll i Web3 kommenterade Amos Meiri, grundande partner på Node Capital, att behoven hos Web3-organisationer skiljer sig från vad investerare från Web2 är vana vid. Meiri förklarade att investerare måste förstå tekniken, lagarna och även marknadsföringen av projekten som byggs; eftersom det skulle hjälpa dem att styra sin stöd till entreprenörer på rätt sätt.

När det gäller den decentraliserade autonoma organisationens (DAO) modell för Web3-startup-styrning sa Igneus Terrenus, chef för partnerskapsrelationer på BitDAO, att det är viktigt att använda incitament och utbildning av DAO-intressenter för att förstå att DAO inte är den perfekta modellen. Han förklarade att det finns hopp om att DAOer ska kunna arbeta tillsammans med Limited Liability Companies (LLCs) inom en snar framtid.

Behåll alla bilder i artikeln och konvertera dem till minst 1000 px i höjd.

Alla bilder som används i artikeln har konverterats till minst 1000 px i höjd för att ge läsarna en tydligare uppfattning om ämnet. Bilderna visar medlemmarna och moderator för paneldiskussionen ”Krypto, kultur och kapital: Hur Web3 förändrar spelet för startups och investerare” samt hur Web3-startups skiljer sig från Web2-startups.