Data som finns på Ethereum-kedjan tyder på att säljtrycket för ETH kan vara en icke-händelse efter uppgraderingen i Shanghai

En nyligen publicerad Binance-rapport ger en detaljerad bild av Ether-stakning och undersöker varför uppgraderingen i Shanghai inte kommer att leda till det säljtryck som vissa handlare har förutspått.