Aave inför v3 på Ethereum efter 10 månaders testning på andra nätverk

Aave har nu släppt version 3 av sin kryptoutlåningsapp till Ethereum efter 10 månaders testning på andra nätverk. Den nya versionen innehåller funktioner som utvecklarna tror kommer att öka kapitaleffektiviteten och sänka gasavgifterna.