Amerikanska lagstiftare vill att utrikesdepartementet ska motivera kryptobelöningar och avslöja utbetalningar

De amerikanska lagstiftarna har föreslagit en ändring av lagen om utrikesdepartementets grundläggande befogenheter (State Department Basic Authorities Act) från 1956, som inkluderar information om kryptobelöningar och utbetalningar.

Den föreslagna ändringen enligt National Defense Authorization Act (NDAA) kräver att utrikesdepartementet, ett verkställande departement i USA:s federala regering som ansvarar för landets utrikespolitik och förbindelser, ska informera om alla kryptoutbetalningar eller belöningar inom 15 dagar efter att de gjorts.

NDAA är namnet på var och en av en serie av USA:s federala lagar som specificerar den årliga budgeten och utgifterna för USA:s försvarsdepartement.

I det officiella dokumentet stod det:

”Senast 15 dagar innan en belöning görs i en form som inkluderar kryptovaluta ska utrikesministern meddela utrikesutskottet i representanthuset och utrikesutskottet i senaten om en sådan form för belöningen.”

Avse den 15 dagar långa informationsperioden ska utrikesdepartementet också lämna en rapport till representanthusets utrikesutskott och senatens utrikesutskott inom 180 dagar efter det att lagen antagits, där det motiveras att kryptovalutor används som belöningar.

Rapporten måste innehålla bevis som tyder på att belöningar i form av kryptovalutor skulle uppmuntra fler visselblåsare att träda fram jämfört med andra ”belöningar som betalas ut i amerikanska dollar eller andra former av pengar eller icke-monetära föremål.”

Relaterat: US ethics advisory on federal employee’s crypto has basis in legislation

Den nämnda rapporten bör också undersöka om användningen av kryptovaluta skulle kunna ge dåliga aktörer ytterligare ”svårspårade medel som kan användas för 16 kriminella eller olagliga ändamål.”

Den föreslagna ändringen skulle kunna ge mer insyn i utrikesdepartementets utgifter för kryptovalutabelöningar. När policyn har antagits kan den också ge insikt i den federala regeringens syn på kryptovalutans användning för olaglig verksamhet, ett huvudargument som används av beslutsfattare mot kryptovalutor.

Bidens regering publicerade det ”första övergripande ramverket någonsin” för kryptovalutor i september i år efter Bidens verkställande order i mars. Ramverket erbjöd sex huvudsakliga inriktningar för kryptoreglering i USA. Ramverket är summan av 9 olika rapporter om krypto under åren kombinerade tillsammans