Binance-anställda ska följa en 90-dagarsperiod innan de handlar.

Binance har en nolltoleranspolicy för att använda insiderinformation för vinst av både anställda och relevanta familjemedlemmar. Företaget har infört en 90-dagarsperiod som anställda måste följa innan de kan handla med kryptovalutor. Varje anställd är föremål för en 90-dagarsperiod på alla investeringar de gör, och Binance-ledare måste rapportera all handel aktivitet kvartalsvis. Om någon bryter mot dessa villkor, är omedelbar uppsägning den minsta åtgärden som vidtas. Tidigare 2018 rapporterades det att Binance’s insider trading prevention policy inkluderade en 30-dagarsperiod istället för den förlängda 90-dagarsperioden som nu tillämpas. Företaget kommenterade inte förändringen.