Bitcoin är kungen av kryptomärkeskännedom för australiensarna: Rapport

Bitcoin (BTC) har toppat krypto-topplistan i en undersökning från Down Under. Enligt 2 000 australiensare som undersökts av Independent Reserve Cryptocurrency Index (IRCI) är Bitcoin nummer ett när det gäller varumärkeskännedom, ägande och allmänt sentiment. 

I rapporten har 92 % av australiensarna hört talas om kryptovalutor, men i rapporten är det Bitcoin som har den högsta varumärkeskännedomen. Följaktligen hade 90,80 % av de tillfrågade hört talas om Bitcoin.

Stephan Livera, en populär Bitcoin-podcaster från Australien, belyser siffrorna. Livera berättade för Cointelegraph: ”Bitcoin fortsätter att växa i varumärkeskännedom eftersom det var först och eftersom det verkligen var noll till ett ögonblick som liknar upptäckten av elden eller uppfinnandet av tryckpressen.”

Bitcoin har också den starkaste gemenskapen av byggare & utbildare, så det håller över marknadscyklerna.”

Bitcoins igenkänningsgrad sväller i Australien trots att priset föll ner till tonåren i början av november. På lång sikt är australiensarna optimistiska. Rapporten delar med sig av att Australiens befolkning på nästan 26 miljoner människor är ”Committed to crypto in the longer term, with overall adoption and long-term confidence in the sector’s future remaining high.”

Förvisso tror de flesta av de tillfrågade som äger krypto att priset på Bitcoin kommer att ligga över 30 000 dollar år 2030; nästan dubbelt så mycket som dagens priser. Även för de tillfrågade som inte äger krypto och därför är mindre partiska om att deras investeringar kommer att öka i värde, tror 43 % av de tillfrågade att priset per BTC kommer att ligga över 30 000 dollar.

Adrian Przelozny, vd för Independent Reserve förklarade: ”Trots denna volatilitet visar IRCI:s data för 2022 tydligt att australiernas intresse och investeringar i krypto är fortsatt höga och fortsätter att öka i styrka.”

På kort sikt är det den yngsta demografiska gruppen som tappar kryptotillgångar snabbast; en minskning från 33,3 % till 55,7 % i åldersgruppen 18-24 år. Dessutom har kryptoägandet totalt sett minskat marginellt från 28,8 % till 25,6 % under det senaste året. 

Livera förklarar minskningen: ”När det gäller varför andelen krypto- och bitcoinägande minskar i Australien 2022, så förklarar jag det med den vanliga cykliska prisutvecklingen.”

”Ironiskt nog är det nu under en björnmarknad som nyare spekulanter lär sig mer om Bitcoins egentliga ethos och blir HODLers och stackers som skapar basen för nästa cykel.”

Som Livera anspelar på är det dock oklart vilka tillgångar som grupperna inte längre innehar. Rapporten buntar ihop Bitcoin med andra kryptovalutor, som Solana (SOL) eller Ethereum (ETH), i bredare frågor. Till exempel frågar den: ”Kommer krypto att accepteras allmänt av människor och företag?”, trots att Ethereums löfte inte var att bli en valuta utan ett sätt att tjäna pengar på plattformen, medan Solana är tänkt att vara ett hem för decentraliserade tillämpningar eller DApps. 

Relaterat: Australiensare varnas för att undvika kryptopapperplånböcker som de hittar på gatan

Trots att den yngsta åldersgruppen tappat kärleken till krypto ökade medvetenheten om kryptovalutor bland australiensare totalt sett något till 92 %, en ökning från 91,2 % förra året. Och med 90,8 % av de tillfrågade som känner till Bitcoin fortsätter det att vara den mest populära kryptovalutan.

Nyfiket nog är kännedomen om Bitcoin bland personer över 65 år på väg uppåt – till 93,5 % nivåer, vilket tyder på att boomers börjar värma upp för Bitcoin.