Bitcoin-handlare fruktar en björnmarknad återkomst: Se till att US dollar

Handlare fruktar en björnmarknad återkomst när det gäller Bitcoin-priset under den första halvan av veckan. Det handlar om en ”guldkorsning” och en ”dödskorsning” samt Federal Reserve. Guldkorsningen är när 50- och 200-dagars rörliga medelvärden möts och är vanligtvis ett tecken på en uppåtgående trend. Dödskorsningen är när 50-dagars rörliga medelvärden går under 200-dagars rörliga medelvärden och är vanligtvis ett tecken på en nedåtgående trend. U.S. Federal Reserve-ordförande Jerome Powell kommer att ge uttalanden om inflationens politik den 7 februari som kan påverka marknaderna.