Bitcoins stora månad: Lyckades amerikanska institutioner segra över asiatiska detaljhandelshandlare?

Kan institutionella investerare ha påverkat Bitcoins prisökning med 39% under januari? Det finns inget sätt att bekräfta att amerikanska marknader drivs av institutionella investerare och asiatiska marknader av detaljhandelshandlare, men det finns vissa tecken som tyder på att detta är fallet. CoinShares rapporterade att det totala tillgångarna under förvaltning i digitala tillgångsinvesteringsprodukter hade stigit till 28 miljarder dollar, ledda av Bitcoin (BTC), som hade stigit med 43% från november 2022s låga punkt i den nuvarande cykeln. Matrixport noterade att institutionella investerare ”inte ger upp krypto”, vilket tyder på att upp till 85% av Bitcoin-inköp i januari var resultatet av amerikanska institutionella spelare. Dock kan man inte helt säkert säga att detta var det som drev priset uppåt. Det finns andra marknadsdeltagare och det är svårt att mäta hur mycket de har påverkat prisutvecklingen.