Blockkedjebaserad plattform för leveranskedjan som IBM och Maersk har lagt in

Det amerikanska teknikföretaget IBM och det danska logistikföretaget Maersk har beslutat att avbryta sin gemensamt utvecklade blockkedjebaserade försörjningskedjeplattform TradeLens och anger bristen på ”globalt industrisamarbete” som en viktig orsak till beslutet.

Maersk uppgav den 29 november att man börjat vidta omedelbara åtgärder för att upphöra med verksamheten på plattformen, vilket bör få full effekt under Q1 2023:

”TradeLens-teamet vidtar åtgärder för att dra tillbaka erbjudandena och avveckla plattformen […] Under denna process kommer alla inblandade parter att se till att kunderna får hjälp utan störningar i sin verksamhet.”

Men även om den blockkedjebaserade sjöfartslösningen introducerades av de två företagen i augusti 2018 för att hjälpa branschdeltagarna att anta effektivare metoder för den internationella försörjningskedjan, uppgav Maersk att plattformen inte nådde en nivå av ”kommersiell lönsamhet” för att upprätthålla verksamheten:

”Även om vi framgångsrikt utvecklat en lönsam plattform har behovet av ett fullständigt globalt industrisamarbete inte uppnåtts”, säger Rotem Hershko, chef för affärsplattformar på Maersk. ”Som ett resultat av detta har TradeLens inte nått den nivå av kommersiell lönsamhet som krävs för att fortsätta arbetet och uppfylla de finansiella förväntningarna som ett självständigt företag.”

Maersk sade att företaget skulle fortsätta sina ansträngningar för att digitalisera försörjningskedjan och öka branschens innovation genom alternativa lösningar för att uppnå de önskade målen som man tänkte sig genom TradeLens.

TradeLens fungerade genom att spåra och bearbeta kritiska uppgifter om försörjningskedjan för varje sändning i realtid, innan man stämplade en distribuerad och oföränderlig registrering av händelserna i kedjan så att alla inblandade deltagare kunde få tillgång till dem och validera dem.

Relaterat: Trots att TradeLens inte nådde de höjder som IBM och Marersk först hade tänkt sig, lyckades de två företagen få med sig över 150 företag på den blockkedjefokuserade blockkedjan, däribland en mängd hamnoperatörer, rederier och logistikleverantörer.

Av dessa företag fanns två av världens största containerrederier, CMA CGM och Mediterranean Shipping Company, som integrerade systemet i oktober 2020.

Avvecklingen av TradeLens kommer när uppgifter från IBM hävdar att plattformen sparade användarna uppskattningsvis 20 % i dokumentationskostnader och minskade tiden det tar att skicka varor med 40 %.

Enligt Statista gör blockkedjetekniken det enklare, mer transparent och säkrare att hålla dataregister, främst på grund av dess oföränderliga natur.

Trots detta fortsätter flera brister att fördröja blockkedjeanvändningen i försörjningskedjevärlden, bland annat höga transaktionskostnader, integritetsfrågor, skalbarhetsproblem och bristande industrisamarbete, vilket framgår av den eftersatta användningen av TradeLens.