Död och självförvaring: Hur du överför dina kryptovalutor när du dör

Crypto advokater föreslår att man inkluderar mycket detaljerade instruktioner i sitt testamente och utser en krypto-savvy närmaste släkting, bland andra förslag.