El Salvador antar milstolpe för kryptolag, vilket banar väg för Bitcoin-backade obligationer

El Salvador har antagit lagstiftning som ger den juridiska ramen för en Bitcoin-backad obligation, kallad ”Volcano Bond”, som ska användas för att betala ned statsskuld och finansiera byggandet av dess planerade ”Bitcoin City”. Lagstiftningen, som kallas ”Digital Asset Issuance”, skapar också en reglerande myndighet och etablerar en juridisk ram för alla digitala tillgångar.