”Få en bättre uppfattning om dina kunder”Få en bättre förståelse för dina kunder

Sammanfatta innehållet.

Efter dagar av konsolidering nära det lokala högsta, försöker Bitcoin bryta ut och utmana $ 30 000-nivån.