Huobi bekräftar 20% uppsägningar, förnekar konkursrykten

Huobi har bekräftat planer på att avskeda 20% av sina anställda som en del av den pågående omstruktureringen efter att Justin Sun förvärvat företaget. En talesperson för Huobi sade i ett uttalande till Kryptodata den 6 januari att de planerade avskedandena är cirka 20%, men att det inte har genomförts ännu. Huobi har etablerat en ny organisationsstruktur efter att de nya aktieägarna tagit över, och de har justerat sina affärsavdelningar.

Viktiga Huobi-ledare, inklusive Huobi Groups CFO Lily Zheng, ska ha lämnat företaget för några månader sedan efter att de nya aktieägarna tagit över. Justin Sun har offentligt adresserat rykten om Huobis insolvens och sagt att företagets affärsstatus är bra och att användarnas tillgångar är fullständigt skyddade. Han lovade också att Huobi ska ”fullständigt respektera de lokala anställdas juridiska krav”.