Kryptoföretag kan få upp till 2 års fängelse för att bryta mot Storbritanniens reklamlagar.

Kryptoföretag i Storbritannien kan stå inför hårda straff under den föreslagna finansiella marknadsföringsregimen från FCA.