Makroekonomiska data pekar mot ökande smärta för kryptoinvesterare år 2023

Crypto investerare kan förvänta sig att lida mer under 2023, eftersom det amerikanska Federal Reserve fortsätter att ha en hård ståndpunkt och hot om en recession i USA:s ekonomi fortsätter att dyka upp. Chanserna för en bull-marknad i krypto under 2023 minskar alltmer. Fed har höjt räntan, vilket har lett till att kredit har blivit dyrare och det lätta pengaflödet har minskat på marknaden, vilket har lett till att priserna har sjunkit. Enligt en rapport från Institute of Supply Management visar det att ekonomisk aktivitet har kontraherats under de senaste två månaderna, vilket tyder på att efterfrågan på tillverkade varor minskar. Om detta inte är tillräckligt, har M2-pengamängden i USA vänt negativt för första gången på 28 år, vilket är ett tecken på en potentiell recession.