Manta Network genomför ett rekordstort Trusted Setup-ceremoni, över 4000 bidrar

Ceremonin Trusted Setup är en inledande process som krävs för att säkra system som använder sig av noll kunskapsbevis.