OFAC-kompatibla block på Ethereum nådde tre månaders låg på 47%

Skriv om Nu har andelen OFAC-kompatibla block på Ethereum sjunkit till det lägsta nivån sedan oktober, 47%. Blockchain-konsultföretaget Labrys, skaparen av MEV Watch, säger att detta kan bero på att fler validatorer väljer att använda MEV-boost relays som inte censurerar transaktioner enligt OFAC:s krav. Lachlan Feeney, Labrys VD, säger att han är stolt över hur Ethereum-gemenskapen har reagerat på censurfrågan sedan den först dök upp efter Merge. Han noterar att den senaste minskningen av OFAC-kompatibla block uppnåddes utan en användaraktiverad mjuk fork. Han säger att det fortfarande finns mer arbete att göra.