Protokoll Labs, Chainalysis och Bittrex lägger till krypto-nedskärningar

Kryptoindustrin har haft en extremt utmanande tid och många företag har behövt ta till drastiska åtgärder för att hantera den långvariga vintern. Detta har lett till att tre kryptoföretag, Protocol Labs, Chainalysis och Bittrex, har gjort nedskärningar i sina arbetskraft.

Protokolllaboratoriet, som lanserade Filecoin (FIL), meddelade nedskärningar av 89 jobb, vilket motsvarar 21% av sin arbetskraft. Företagets VD Juan Benet föreslog att de måste förbereda sig för en längre nedgång.

Bittrex informerade sina anställda via e-post den 1 februari att nedskärningen av sitt arbetskraft skulle säkerställa företagets långsiktiga hållbarhet. Enligt Washington State Employment Data den 2 februari uppgavs det att Bittrex skar 83 jobb.

Chainalysis skar 44 av sina 900 anställda, främst inom försäljning. Dessa nedskärningar kommer efter nyheten att minst 2 900 anställda har skurits ner hos 14 kryptoföretag under januari. Coinbase hade de största nedskärningarna bland dessa företag, med 950 anställda som skars den 10 januari. Konkurrerande utbyten Crypto.com, Luno och Huobi hade nedskärningar på cirka 500, 330 och 320 anställda, respektive.