Riksbanker och centralbanker stärker utbyten för att bekämpa bankkrisen

Riksbanker och centralbanker har tidigare använt valutaväxlingar vid kriser, såsom den globala finanskrisen 2008 och coronaviruspandemin 2020.