Så här köper och säljer du NFTs på Polygon

Sammanfatta innehållet:

Polygon är en blockchain-plattform som används för att skapa och handla med Nonfungible Tokens (NFTs). Det är en lager-2 Ethereum-protokoll som har ett bevis på insats (PoS) konsensusmekanism för att validera on-chain-transaktioner. Det har också Finity Design System och Polygon Bridge som låter utvecklare bygga plattformsoberoende DApps och även koppla dem till andra kompatibla blockkedjor. För att köpa NFTs på Polygon måste användare välja en av de olika NFT-marknadsplatserna på Polygon och ansluta sin kryptoplånbok. Sedan måste de ladda upp sin digitala fil och slutligen acceptera mintningstillståndet. För att sälja NFTs måste ägaren först hitta sin NFT i ”My Collections” -fliken och sedan sätta den till försäljning.