Slutet på bullrun? Grafen väntar på korrigering efter en 200% GRT-prisuppgång

GRT har blivit tekniskt överköpt, men dess långsiktiga potential är fortfarande skevad uppåt tack vare hälsosamma nätverksfundament.