”Stöd för kvinnor som får cancer”

Till svenska: Tecken på avmattning av inflation kan driva Bitcoin och vissa altcoins över deras respektive övre motståndsnivåer på kort sikt. Ekonomer hade förutspått en ökning på 0,4%, och PCE-data tyder på att inflationen gradvis minskar. Riskiga tillgångar har rusat i respons till data, och vissa analytiker förväntar sig att Federal Reserve ska börja sänka räntorna innan slutet av året. Cryptocurrency-utrymmet försöker komma ur en långvarig björnfas. Detta har förbättrat sentimentet, och analytiker fokuserar på de långsiktiga utsikterna för cryptocurrencies och blockkedjeteknologi. Citibank hävdade i sin ”Money, Tokens and Games” marsrapport att tokenisering av verkliga världstillgångar baserade på blockchain kan skjuta upp till mellan 4 och 5 biljoner dollar år 2030. Trots bristen på lagstiftning och reglering samt skeptiska industriella aktörer kan detta utmaningar ställas inför på kort sikt, men investeringsbanken tror att de kommer att övervinnas till slut. Kommer Bitcoin (BTC) och vissa altcoins att fortsätta sin uppgång eller är det dags för rallyt att stanna? Låt oss studera diagrammen för de 10 största cryptocurrencies för att ta reda på det.