Vad är den globala finanskrisen och dess påverkan på den globala ekonomin?

Den globala finanskrisen var en omfattande ekonomisk nedgång som började 2008 och som resulterade från kollapsen av bostadsmarknaden och investeringsbanker.