”Världen förändras – men mänskligheten står stilla””Världen förändras – men människan står stilla”

FTX har återhämtat sig $7.3 miljarder i tillgångar och kommer att överväga att starta om börsen i andra kvartalet 2024. Ethereum-blockkedjan har implementerat Shapella-uppgraderingen på mainnet, vilket gör att investerare kan ta ut sina medel. OpenAI möter ökad konkurrens från Amazon, Alibaba och Twitter som arbetar med sina egna AI-initiativ.