Vitalik Buterin avslöjar den största återstående utmaningen för Ethereum

Vitalik Buterin, grundare av Ethereum, har delat en möjlig lösning på vad han beskriver som den ”största återstående utmaningen” för Ethereum – integritet. I ett blogginlägg den 20 januari erkände Buterin behovet av att komma fram till en integritetslösning eftersom all information som läggs in på en ”offentlig blockchain” är offentlig. Han kom sedan fram till konceptet ”stealth-adresser” som han sa skulle kunna anonymisera peer-to-peer-transaktioner, överföringar av icke-fungibla token (NFT) och registreringar av Ethereum Name Service (ENS), vilket skyddar användare.

Stealth-adresser är ett komplext koncept i teorin, men Buterin beskrev det tidigare som en ”lågteknologisk lösning” jämfört med andra integritetslösningar för Ethereum. För att genomföra en transaktion mellan två parter anonymt, genererar den som ska ta emot tillgångar en ”spenderingsnyckel” som används för att skapa en meta-adress. Denna adress registreras sedan på ENS och skickas till sändaren som kan utföra en kryptografisk beräkning på meta-adressen för att generera en stealth-adress som tillhör mottagaren. Sändaren kan sedan överföra tillgångar till mottagarens stealth-adress samt publicera en temporär nyckel för att bekräfta att stealth-adressen tillhör mottagaren.

Buterin noterade att ett ”Diffie-Hellman key exchange” tillsammans med en ”nyckelblindningsmekanism” måste implementeras för att säkerställa att länken mellan stealth-adressen och användarens meta-adress inte kan ses offentligt. Han föreslog även att ZK-SNARKs – en kryptografisk bevissteknologi med inbyggda integritetsfunktioner – skulle kunna användas för att överföra medel för att betala transaktionsavgifter.

Stealth-adresser har länge ansetts vara en lösning för att hantera integritetsproblem på on-chain, som har arbetats med sedan så tidigt som 2014. Men mycket få lösningar har hittills tagits i bruk. Buterin erbjöd några råd till Web3-projekt som utvecklar en lösning: ”Grundläggande stealth-adresser kan implementeras ganska snabbt idag och kan vara en betydande förbättring av praktisk användarintegritet på Ethereum”.