Bank of America varnar att den amerikanska ekonomin kommer att förlora 175 000 jobb per månad under första kvartalet 2023.

Bank of America varnar att den amerikanska ekonomin kommer att förlora 175 000 jobb per månad under första kvartalet 2023. Detta innebär att många arbetare kommer att förlora sina jobb, även om vissa inte jobbar. Det är dags att börja räkna med de här förlusterna och det är positivt för teknikaktier. Det är dock osäkert hur länge detta kommer att fortsätta.