#Binance VD förnekar Bloomberg-rapport som säger att företaget överväger att ta bort alla kryptovalutor baserade i USA.

Binance VD förnekar Bloomberg-rapport som säger att företaget överväger att ta bort alla kryptovalutor baserade i USA. Företaget har inte bekräftat något sådant beslut. Blockchain är inte baserat i specifika länder, men det finns vissa kryptovalutor som är specifikt utformade för att fungera i USA.