ChatGPT, ett artificiell intelligenssökverktyg, har godkänts av United States Medical Licensing Exam.

Dr ChatGPT har godkänts av United States Medical Licensing Exam, vilket innebär att det är ett artificiell intelligenssökverktyg. Detta betyder inte att man kan kasta bort sin examen, utan det är bara ett verktyg som kan hjälpa till att söka efter information.