Gör ditt hem till ett hem för hållbarhet

Denmarks Högsta Domstol har fastslagit att vinster från Bitcoin är skattepliktiga. Detta är ett steg framåt för att legitimera Bitcoin och erkänna dess värde som en tillgång. Det kommer att bli intressant att se hur andra länder reagerar och om de följer Danmarks exempel. Det är inte förvånande att regeringar börjar ta notis av kryptovalutors uppgång och deras inverkan på ekonomin.