JUST IN: $17,000 #Bitcoin

JUST IN: $17,000 #Bitcoin
för ett år sedan som skulle ha slagit mycket mycket annorlunda 😂
TULLEN ÄR TILLBAKA
Det varade ungefär en kylig sekund
17 000
Avslag
Just in: Avslag från 17000 igen lol
Äntligen, det var en lång retelse.
Till Moan 🚀🌕
Vem var här när 50k betydde lambos för alla?