JUST IN: Amazon $AMZN planerar att återuppta annonsering på Twitter med 100 miljoner dollar per år.

JUST IN: Amazon $AMZN planerar att återuppta annonsering på Twitter med 100 miljoner dollar per år.