JUST IN: Crypto․com avskedar 20 % av sin personal.

JUST IN: Crypto․com avskedar 20 % av sin personal.
Good
Oh noooo det här är inte bra. 👀
Here we go again
Är detta bullish eller bearish #crofam
Avskedanden är en positiv signal i en lågkonjunktur, det visar på kompetens.
Behövs ett nytt CV?