JUST IN: Sam Bankman Fried’s Alameda Research lånade FTX:s kundmedel för handel och investeringar utan några begränsningar, domstol …

JUST IN: Sam Bankman Fried’s Alameda Research lånade FTX-kundmedel för handel och investeringar utan några begränsningar, enligt domstolsdokument.