JUST NU: Eurozonens BNP ökar med 0,1% under fjärde kvartalet.

Eurozonens BNP ökade med 0,1% under fjärde kvartalet. Det är bra för ekonomin och den tröga tillväxten kan driva mer investeringar mot finansmarknaderna eftersom räntorna kan sänkas senare i år. Intressant. Vi fortsätter att innovera och bygga, det är den enklaste vägen för att förutsäga framtiden. STORT BULLISKT FED PIVOT FET PIVOT