JUST NU: Federala Reserven varnar banker att hålla koll på #kryptovaluta likviditetsrisk.

Federala Reserven varnar banker att hålla koll på #kryptovaluta likviditetsrisk. Banker bör vara uppmärksamma på risken för att förlora likviditet som kan uppstå genom att investera i kryptovaluta.