JUST NU: Iraks centralbank tillåter handel med Kina att betalas i kinesiska yuan istället för amerikanska dollar.

Iraks centralbank tillåter nu handel med Kina att betalas i kinesiska yuan istället för amerikanska dollar. Det här kan vara ett tecken på att dollarns dominerande ställning i internationell handel börjar ifrågasättas. Saddam försökte detta för många år sedan, men det är osäkert hur det kommer att gå den här gången. USA har använt upp allt sitt politiska kapital som de investerade i att invadera Irak, och det är osannolikt att de skulle göra det igen, särskilt inte under denna administration. Det skulle kräva en otrolig ursäkt, som till exempel om ISIS skulle ha en plötslig återkomst.