JUST NU: Microsoft $MSFT ska säga upp 11 000 anställda.

Microsoft $MSFT har beslutat att säga upp 11 000 anställda. Det är en stor mängd människor som drabbas av detta och det är tråkigt att se att detta är något som även Musk och Twitter har gjort i denna ekonomiska situation.