JUST NU: Texas Senator Ted Cruz presenterar lagförslag för att förbjuda FED att införa en centralbankens digitala valuta (CBDC).

Texas Senator Ted Cruz presenterar ett lagförslag för att förbjuda FED att införa en centralbankens digitala valuta (CBDC). Lagförslaget syftar till att skydda konsumenternas rättigheter och säkerhet samt att bevara den finansiella stabiliteten.