JUST NU: US FED-tjänstemän förväntar sig att inflationen ska sjunka till 3,5% år 2023.

US FED-tjänstemän förväntar sig att inflationen ska sjunka till 3,5% år 2023. De förväntar sig att inflationen ska öka årligen. Nyheten är positiv och ger upphov till optimism.