JUST NU: USA-demokraterna försöker att avskaffa skuldtaket, vilket skulle tillåta obegränsat lånande för regeringen.

USA-demokraterna försöker att avskaffa skuldtaket, vilket skulle tillåta obegränsat lånande för regeringen. Det här skulle innebära att regeringen skulle kunna låna obegränsat utan att behöva begränsas av ett skuldtak.