Larry Kramer, tidigare dekan vid Stanford Law School, och Stanford Research Scientist har stöttat SBF’s 250 miljoner dollar i borgen.

Larry Kramer, tidigare dekan vid Stanford Law School, och Stanford Research Scientist Andreas Paepcke har stöttat SBF’s 250 miljoner dollar i borgen.