New York Times har förlorat sin Twitter-verifierade badge.

New York Times har förlorat sin Twitter-verifierade badge. Det betyder att något annat är viktigare än att ha en verifierad badge, och det är något som New York Times har insett. De kommer inte längre att betala 8 dollar för att ha en verifierad badge. New York Times försöker spela med Twitter.