Ryssland och Indien har övergivit oljepriset som domineras av Europa och har enats om att använda sig av Dubais oljepris som referens.

Ryssland och Indien har övergivit det oljepris som domineras av Europa och har enats om att använda Dubais oljepris som referens.