Walmarts vd säger att butiker kommer att stänga och priserna kommer att stiga om snatterierna inte minskar.

Walmart VD säger att butiker kommer att stänga och priserna kommer att stiga om snatterierna inte minskar.