What is Chainlink VRF and how does it work?

Blockchain technology has spawned many applications over the past few years, the most popular being cryptocurrencies. It has also facilitated the creation of many decentralized, secure and transparent marketplaces in the digital economy.  Offering far more trust since all transactions are immutably recorded on the blockchain, this technology has been well supplemented by the smart…

Vad är Chainlink?

Chainlink har snabbt blivit ett viktigt verktyg som blockkedjor använder för att samla in information från omvärlden. Smarta kontrakt har kommit att spela en allt mer central roll i blockkedjans värld och decentraliserad finansiering (DeFi). Implementering av smarta kontrakt hjälper nämligen till att förverkliga kärnidén med Bitcoin och andra decentraliserade nätverk, vilket är att göra…