Avalanche ska driva Alibaba Clouds infrastrukturtjänster i Asien

Avalanches partnerskap med Alibaba Cloud kommer att leda till utveckling av verktyg som gör det möjligt för användare att lansera valideringsnoder på Avalanches offentliga blockkedjeplattform i Asien.