Silvergate VD utpekar ”blankare” som sprider felaktig information

I uttalandet tog Lane också tillfället i akt att ”ställa allt till rätta” om sitt investeringsförhållande med FTX och företagets ”robusta riskhanteringsstrategi”