Den amerikanska tillsynsmyndigheten begär feedback om DeFi:s inverkan på ekonomisk brottslighet: Finance Redefined

USA:s tillsynsmyndigheter vill veta vad branschen anser om de ekonomiska brotten i samband med DeFi.