Trader Joe tar sitt första steg in i Ethereums ekosystem

Trots den nya multichain-visionen bekräftade Trader Joe-teamet att dess ”sanna hem” och ”högsta prioritet för alla tillväxtinsatser” kommer att fortsätta att vara på Avalanche.