Krav på en diversifierad uppsättning av väktare för säker självförvaring: Vitalik Buterin

In a Reddit post, Buterin emphasized that having too much of a concentrated grasp on your self-custody wallets can be a bad thing if you get “hacked, coerced, or incapacitated or die.”